Nove naknade za platni promet u zemlji

Uprava OTP banke usvojila je nove Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za velike tvrtke koje se primjenjuju od 18.04.2016.