Nove naknade za platni promet za velike tvrtke

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za platni promet s inozemstvom za velike tvrtke koje se primjenjuju od 01. kolovoza 2016.