Nove naknade za platni promet za MSE

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za platni promet s inozemstvom za mala poduzeća i obrtnike koje stupaju na snagu 06.06.2016.