Nove naknade OTP banke za poslovanje s karticama fizičkih osoba

Uprava Banke usvojila je nove Naknade OTP banke za poslovanje s karticama fizičkih osoba koje vrijede od 01.07.2018. godine.