Izmjena Odluke o naknadama OTP banke

Uprava OTP Banke je na sjednici održanoj 07. veljače 2017. usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatama u dijelu koji se odnosi na kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada te izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada. Izmjene i dopune navedenih akata stupaju na snagu 01. ožujka 2017.