Nove kamatne stope za oročene depozite

OTP banka d.d. od 09. ožujka 2020. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.