Nove kamatne stope za oročene depozite

OTP banka od 02. rujna 2019. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite za mala poduzeća i obrtnike.