Nove kamatne stope za oročene depozite

Uprava OTP Banke je na sjednici održanoj 27. studenog 2018. usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatama u dijelu koji se odnosi na kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada koje stupaju na snagu 17. prosinca 2018.