Nove kamatne stope na kredite i prekoračenja

OTP banka donijela je odluku o novim Kamatnim stopama OTP banke za kredite građana i prekoračenja po tekućem računu koje stupaju na snagu 26. siječnja 2015. godine.