Nove kamatne stope za depozite u primjeni od 9. ožujka 2020. godine

Uprava OTP banke usvojila je odluku o smanjenju kamatnih stopa za račune i oročene depozite koje će biti u primjeni od 9. ožujka 2020. godine.

Smanjene su kamatne stope na Dinamik štednju, Ritam račune, Zeko zvecko račune te oročene depozite. Nove kamatne stope dostupne su na link