Nove kamatne stope OTP banke

OTP banka donijela je odluku o novim Kamatnim stopama za kredite građana, Naknadama i Politici mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom koje stupaju na snagu 26.srpnja 2015.godine.