Nove kamatne stope OTP banke

OTP banka donijela je odluku o novim Kamatnim stopama OTP banke za kredite građana i prekoračenja po tekućem računu koje stupaju na snagu 26. srpnja 2014. godine.