Nove kamatne stope na oročenu štednju građana od 17. listopada 2023.

Od 17. listopada 2023. u primjeni su veće kamatne stope na oročenu štednju za depozite u eurima i američkim dolarima, 1% godišnje na rok od 12 mjeseci (ranije 0,02%)  i 1,30% godišnje na dulje rokove (ranije 0,02%). Kamatne stope u depozitnom poslovanju s fizičkim osobama dostupne su ovdje. S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata provjerite sve informacije o štednji u nekoj od naših poslovnica ili upitom na e-mail adresu info@otpbanka.hr.