Nove kamatne stope na oročene depozite

Od 7.3.2016. primjenjivat će se nove Kamatne stope na oročene depozite za mala poduzeća i obrtnike.