Nove kamatne stope na oročene depozite

Od 30.11.2015. primjenjivat će se nove Kamatne stope na oročene depozite za mala poduzeća i obrtnike.