Nove kamatne stope na depozite

OTP banka od 5. veljače 2018. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite za mala poduzeća i obrtnike.