Nove kamatne stope na depozite za MSE

OTP banka od 24. travnja 2017. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite za mala poduzeća i obrtnike.