Nove kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata

Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,0001%.

Izmjene Odluke o kamatama stupaju na snagu 1. ožujka 2022.

Za dodatne informacije možete se obratiti svojem savjetniku za poslovni odnos.