Nove kamatne stope na depozite i štednju

OTP banka od 30. studenog 2015. primjenjuje nove kamatne stope za depozite stanovništva, a od 1. siječnja 2016. primjenjuju se nove kamatne stope za Dinamik štednju.