Nove kamatne stope na depozite

OTP banka od 11. siječnja 2017. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite.