Nove kamatne stope

Od 29. kolovoza 2016. godine OTP banka će primjenjivati nove kamatne stope.