Nove kamatne stope

Od 4. srpnja 2016. godine OTP banka će primjenjivati nove kamatne stope.