Nove kamatne stope

Od 01. siječnja 2016. u OTP banci će se primjenjivati nove kamatne stope.