Nove Kamatne stope

Od 1. lipnja 2015. godine na snazi su nove Kamatne stope u poslovanju s građanima.