Nova usluga - uplata gotovine na bankomatu

S ciljem unaprjeđenja usluga OTP banke, od 22. studenog 2019. omogućena je nova funkcionalnost za klijente na deset OTP bankomata. Radi se o usluzi pologa novca, odnosno automatiziranoj uplati na račun klijenta.

Početkom godine predviđeno je daljnje širenje s najmanje 15 uplatnih bankomata u prostorima 15 poslovnica. Upute za klijente i lokacije bankomata dostupne su ovdje.