Nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

Uprava OTP banke usvojila je izmjene i dopune Politike mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom.

Izmijenjena i dopunjena Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom na snagu stupa 03. veljače 2023. godine.

Navedeni interni akt usklađen je s odredbama Zakona, a sažetak najvažnijih izmjena dostupan je ovdje.