Nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

Uprava Banke usvojila je novu Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa u poslovanju sa stanovništvom koja stupa na snagu 24. travnja 2020.