Nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

Uprava OTP banke usvojila je novu Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom koja stupa na snagu 5. kolovoza 2019. godine.