Nova politika mijenjanja kamatnih stopa

Uprava OTP banke usvojila je Politiku mijenjanja kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom s primjenom od 23. prosinca 2015. godine.