Nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa

OTP banka izmijenila je i dopunila Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom, koja stupa na snagu 21. listopada 2013. godine.