Nova Odluka o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba

Uprava OTP banke d.d. usvojila je novu Odluku o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba koja stupa na snagu 25. ožujka 2020.

Privremeno je obustavljena naplata naknade za podizanje gotovog novca s Visa Electron, Mastercard debitnom i Maestro karticom na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj. Klijenti korisnici navedenih kartica će moći podizati gotov novac na bankomatima svih banaka u zemlji bez naknade.