Nova kamatna stopa za kredite suvlasnicima stambenih zgrada

OTP banka je usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26. srpnja 2017.