Nova kamatna stopa za kredite suvlasnicima stambenih zgrada

Uprava OTP banke je 14.lipnja 2016. usvojila novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 26.srpnja 2016.