Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja gotovinskih kredita i Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu