Najava novih Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama i pružanja usluga platnog prometa za potrošače

Uprava OTP banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama i Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d.

Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti u primjeni su od 30. lipnja 2023. godine, a sažetak najvažnijih izmjena dostupan je ovdje