Nagradni natječaj "Najbrže do bankomata dođi jer OTP banka časti!“

Nagradni natječaj - Najbrže do bankomata

Izbjegnite čekanje u redu i osvojite 100 kuna na računu OTP banke!

 

 Provjerite jeste li među sretnim dobitnicima ovdje.

Pravila nagradnog natječaja

 

 

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuju postupak i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „Najbrže do bankomata dođi jer OTP banka časti!“ (u nastavku: nagradni natječaj) kojeg priređuje OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 61, Split 21000, OIB: 52508873833 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od 23. kolovoza do 25. listopada 2019. godine. u cilju promidžbe kartica OTP banke d.d. za fizičke osobe.

 

Članak 3.

U nagradnom natječaju imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika OTP banke d.d., kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koji koriste sljedeće kartice OTP banke d.d.:

  • Debitne kartice: Visa Electron i Mastercard debit,
  • Kreditne kartice: Visa Classic charge, Visa Classic na rate, Visa Classic kreditna, Visa Gold charge, Visa Gold kreditna, Visa Platinum charge, Mastercard Standard charge i Mastercard Standard kreditna,
  • Prepaid kartice: Visa web prepaid i Mastercard prepaid.

Sve navedene kartice odnose se na kartice za fizičke osobe.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi osnovni i dodatni korisnici, te opunomoćenici po izdanim karticama OTP banke d.d. (dalje u tekstu: Sudionici).

 

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati u nagradnom natječaju mora izvršiti minimalno pet (5) transakcija podizanja gotovine na OTP bankomatu u razdoblju od 23.08.2019. u 00:00 sati do 25.10.2019. do 23:59 sati.

250 najbržih sudionika u nagradnom natječaju osvajaju nagradu.

Ako sudionik posjeduje više kartica OTP banke d.d. iz članka 3. ovih Pravila, za izvlačenje će se uzimati u obzir sve njegove transakcije po svim navedenim karticama.

Svaki od 250 dobitnika osvaja uplatu u iznosu od 100,00 kuna na račun otvoren u OTP banci.

Sudionici u nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 5.

Dobitnike u nagradnom natječaju u skladu s ovim Pravilima birat će komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača, dana 30.10.2019. u 10:00 sati u prostorijama Priređivača, na adresi Domovinskog rata 3, 23000 Zadar.

Dobitnici nagrade bit će objavljeni na službenoj web stranici OTP banke Hrvatska (www.otpbanka.hr) u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudionik u nagradnom natječaju može dobiti samo jednu nagradu. U slučaju da se u nagradnom natječaju uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Dobitnici nagrada bit će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade telefonski obaviješteni i pismeno u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

 

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ukoliko sudionik krši ova Pravila.

 

Članak 7.

Svako postupanje OTP banke d.d. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Priređivača.

Svaki sudionik ima pravo od Priređivača (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici. Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

 

Članak 8.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika u nagradnom natječaju nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Priređivač pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. O svim promjenama Priređivač će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene web stranice (www.otpbanka.hr).

 

Članak 9.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom nagradnom natječaju.

 

Članak 10.

Ova Pravila primjenjuju se od dana objave nagradnog natječaja na službenoj web stranici Priređivača.