Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 30.10.2022)