Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 30.09.2022.)