Terminski plan pražnjenja DNT-a (vrijedi od: 22.02.2022.)