Izmjene u platnom prometu u 2016. godini - primjena europskih SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima