Kamatne stope i Naknade vrijedeće od 1.listopada 2018. godine

Uprava OTP banke usvojila je Kamatne stope i Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva koje će biti u primjeni s 1.listopada 2018. godine