Javni poziv za prikupljanje ponuda

OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61 (u daljnjem tekstu: Banka) s danom 28.09.2020. (dvadesetosmirujnadvijetisućeidvadesete) godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Banke.

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su 22 (dvadesetdvije) nekretnine koje se prodaju isključivo u paketu, bez mogućnosti pojedinačne prodaje nekretnina i to:

                       

Banka nije u posjedu svih nekretnina koje se prodaju u paketu te ne može omogućiti potencijalnim Kupcima uvođenje u posjed svih, odnosno onih kojih nije posjednik.

 

II. UVJETI PRODAJE

Početna cijena za cjelokupan paket predmetnih nekretnina iznosi 5.257.559,00 (petmilijunadvjestopedesetsedamtisućapetstopedesetdevet) kuna.

Ponuđači su dužni u roku od 3 (tri) dana od dana objave ovog oglasa o pozivu za prikupljanje ponuda ispuniti sljedeće uvjete:

  1. dostaviti Banci Izjavu o zainteresiranosti (s identifikacijskim podacima i kontakt brojevima) putem elektroničke pošte, s naznakom „Kupnja nekretnina“; i
  2. uplatiti iznos od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna kao jamčevinu za ozbiljnost ponude na račun Banke koji iznos će im se uračunati u cijenu ukoliko budu izabrani Kupac ili će im se vratiti ukoliko pravovremeno odustanu ili njihova ponuda ne bude prihvaćena od strane Banke.

Ukoliko ponuda ponuđača bude prihvaćena, a on ipak odustane, Banka će zadržati navedeni iznos.

Iznos je potrebno uplatiti na račun Banke broj: HR5324070001024070003, pozivom na broj HR17 500410179, s opisom plaćanja „Jamčevina za kupnju nekretnina“.

 

Osobama koje ispune uvjete iz toč. 1. i 2. Banka će dostaviti na potpis  Izjavu o povjerljivosti i o zaštiti osobnih podataka, koju su dužne potpisanu i ovjerovljenu od strane društva (za pravne osobe) vratiti Banci u roku od 2 (dva) dana.

 

Sve zainteresirane osobe koje prethodno ispune naprijed navedene uvjete iz toč. 1. i 2., te dostave Banci potpisanu Izjavu o povjerljivosti i o zaštiti osobnih podataka, Banka će pozvati da pristupe internetskoj  aplikaciji putem koje će moći izvršiti uvid u sve relevantne dokumente povezane s nekretninama koje se prodaju te da podnesu ponudu.

Svoje ponude zainteresirane osobe su dužne podnijeti putem iste internetske aplikacije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog oglasa.

Konačnu Odluku o prihvaćanju ponude Banka će donijeti u razumnom roku uz potpuno diskrecijsko pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponuđene uvjete.

Nakon prihvaćanja ponude Banka će najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana ponuditi Kupcu sklapanje Kupoprodajnog ugovora koji je dužan sklopiti u roku od 8 (osam) dana otkada primi ponudu ugovora.

 

III. NAPOMENE

-       Sve izjave zainteresiranih osoba za kupnju koje su navedene u ovom oglasu dostavljaju se putem e-maila na adresu: nino.zunic@otpbanka.hr

-       Sve informacije u svezi nekretnina koje su predmet prodaje, mogu se dobiti i u OTP banci d.d. na telefon 072/201-534 u vremenu od 09:00 do 16:00 h svakim radnim danom.