Javni poziv za prikupljanje ponuda

 OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split, s danom 27.07.2023. godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponu- da za kupnju nekretnine opisane pod „Predmet prodaje“ u vlasništvu OTP banke d.d. 

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je poslovni prostor S-1 na prizemlju i 1. (prvom) katu stambeno-poslovne zgrade, koji se sastoji na etaži prizemlja od ulaznog hola i 3 pomoćne prostorije, na etaži prvog kata od 29 ureda, 2 arhivske sobe, 2 kotlovnice, čajne kuhinje, 6 WC-a, hodnika i stubišta, te pripadajuća 3 balkona, ukupne površine 939,48 m2, odnosno korisne površine 913,24 m2. Poslovni prostor se nalazi na adresi Ruđera Boškovića 25, u Splitu, predio Split 3. Predmetna nekretnina ima neposredan pristup na JPP (k.č.z. 6598/1 k.o. Split, PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE - GRAD SPLIT) - u naravi asfaltirani kolni i popločani pješački pristup.

 

 nekretnina

 

  

 II. UVJETI PRODAJE

Nekretnina se prodaje u skladu s ovim Pozivom i ostalom dokumentacijom za prodaju. Nekretnina se prodaje prema upisanom zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju.

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju prema načelu „viđeno-kupljeno“.

Zainteresirane osobe prije davanja obvezujuće ponude za kupnju nekretnine mogu dobiti na uvid slijedeće:

- zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nekretnine koja je predmet ovog Poziva i

- uvid u stanje nekretnine (obaviti obilazak nekretnine).

Ponuđači su dužni dostaviti OTP banci d.d. indikativnu ponudu sa svojim identifikacijskim podacima i kontakt brojevima putem e-maila najkasnije do 02.08.2023.g. do 13:00 sati na sljedeću e-mail adresu: sourcing@otpbanka.hr

Mail je potrebno zaštititi lozinkom te lozinku dostaviti isti dan (02.08.2023.) u razdoblju od 14:00 do 14:30 sati na istu

e-mail adresu.

Ponuđačima koji dostave indikativne ponude, OTP banka d.d. će 03.08.2023. e-mailom dostaviti Izjavu o povjerljivosti i Informacije o prikupljanju podataka.

Najkasnije do 07.08.2023. Ponuđači zainteresirani za kupnju predmetne nekretnine dužni su dostaviti Izjavu o povjerljivosti i Informacije o prikupljanju podataka, oba dokumenta trebaju biti ovjereni i potpisani. Ponuđači zainteresirani za razgled nekretnine, također do 07.08.2023. trebaju uplatiti iznos od 7.000,00 (sedamtisuća) EUR za razgled nekretnine. Navedeni iznos se nakon razgleda vraća Ponuđaču na račun ili se ubraja u iznos jamčevine koju je potrebno uplatiti ukoliko se planira dati obvezujuća ponuda.

Razgled nekretnine bit će organiziran u razdoblju od 09.08.2023. do 11.08.2023.

Nakon obavljenog razgleda nekretnine, OTP banka d.d. će uputiti Poziv za davanjem obvezujuće ponude na najviše pet (5) Ponuđača, koji su u indikativnoj ponudi naveli najveću financijsku vrijednost ponude te dostavili Izjavu o povjerljivosti i Informacije o prikupljanju podataka, oba potpisana i ovjerena dokumenta.

Da bi obvezujuća ponuda bila važeća potrebno je uplatiti iznos od 60.000,00 (šezdesettisuća) EUR kao jamčevinu za ozbiljnost ponude na račun OTP banke d.d., koji iznos će im se uračunati u cijenu ukoliko budu izabrani Ponuđač (dalje u tekstu Kupac) ili će im se vratiti ukoliko njihova ponuda ne bude prihvaćena od strane OTP banke d.d. Rok za dostavu obvezujućih ponuda i uplata jamčevine za ozbiljnost ponude je 18.08.2023.

Iznos je potrebno uplatiti na račun OTP banke d.d. broj: HR5324070001024070003, model: 17, poziv na broj: 500412691009, s opisom plaćanja „Jamčevina za kupnju nekretnine“.

Ukoliko obvezujuće ponude budu približne ili izjednačene svi Ponuđači obvezujućih ponuda dobit će priliku dostaviti revidiranu ponudu. U tom slučaju, od strane OTP banke d.d. dobit će daljnje upute o postupanju.

Konačnu Odluku o prihvaćanju ponude donijet će komisija u razumnom roku uz potpuno diskrecijsko pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponuđene uvjete i bez obveze financijske naknade te ne preuzima obvezu da će ovaj postupak Javnog poziva za prikupljanje ponuda rezultirati poslovnom transakcijom s jednom ili više strana, a za isto OTP banka d.d. nije dužna dostaviti razloge za svoju odluku. OTP banka d.d. zadržava pravo promijeniti ili otkazati ovaj poziv za prikupljanje ponuda u bilo koje vrijeme i bez davanja obrazloženja te nema nikakvu obvezu prema Ponuđaču koji je dostavio ponudu.

Ukoliko ponuda najboljeg Ponuđača bude prihvaćena, a on ipak odustane, OTP banka d.d. će zadržati navedeni iznos jamčevine za kupnju nekretnine.

Nakon prihvaćanja ponude OTP banka d.d. će najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana ponuditi Kupcu sklapanje Kupoprodajnog ugovora koji je dužan sklopiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja nacrta predmetnog Kupoprodajnog ugovora.

III. NAPOMENE

Sva dokumentacija i ponude dostavljaju se na e-mail adresu: sourcing@otpbanka.hr

Sve informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti i u OTP banci d.d. putem e-mail adrese: sourcing@otpbanka.hr, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.