Javni poziv za prikupljanje ponuda

OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, Split, s danom 14.01.2023. godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine opisane pod „Predmet prodaje“ u vlasništvu OTP banke d.d.

 

I. PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje je poslovni prostor Ruđera Boškovića 6-16, ukupne površine 4.145,36 m2 od koje ukupne površine je položeno u podrumu 325,39 m2 odnosno preciznije na južnom dijelu 228,79 m2, u sjevernom dijelu 37,89 m2, u istočnom dijelu tri garažna boksa (vanjska) označena brojevima 3, 4 i 5 ukupno 58,71 m2; u prizemlju 1.206,27 m2 preciznije na južnom zabatu 409,94 m2, na sjevernom zabatu 282,72 m2, na zapadnoj fasadi 513,61 m2; na I. (prvom) katu 1.892,44 m2; na II. (drugom) katu 721,26 m2 preciznije na južnom zabatu 292,11 m2, na sjevernom zabatu 429,15 m2.

Osim gore navedenog, predmet prodaje čine i tri garaže (unutarnje) položene u podrumu, na zapadu, označene brojem 16, površine 24,05 m2, brojem 17, površine 25,05 m2 i brojem 18, površine 25,55 m2.

 

II. UVJETI PRODAJE

 

Nekretnina se prodaje u skladu s ovim Pozivom i ostalom dokumentacijom za prodaju.

Nekretnina se prodaje prema upisanom zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju.

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju prema načelu „viđeno-kupljeno“.

Zainteresirane osobe prije davanja obvezujuće ponude za kupnju nekretnine mogu dobiti na uvid slijedeće:

- zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nekretnine koja je predmet ovog Poziva i

- uvid u stanje nekretnine (obaviti obilazak nekretnine).

 

Ponuđači su dužni u roku od 1 (jednog) kalendarskog tjedna od dana objave ovog oglasa o pozivu za prikupljanje ponuda dostaviti OTP banci d.d. indikativnu ponudu s identifikacijskim podacima i kontakt brojevima putem pošte.

 

Osobama koje iskažu interes OTP banka d.d. će dostaviti na potpis Izjavu o povjerljivosti i Informacije o prikupljanju podataka, koje su dužne potpisane i ovjerene vratiti OTP banci d.d. preporučenom pošiljkom u roku od tjedan dana.

 

Razgled nekretnine je moguć uz prethodnu najavu i uplatu iznosa od 7.000,00 (sedamtisuća) EUR koji se nakon razgleda nekretnine vraća uplatitelju na račun ili se ubraja u iznos jamčevine koju je potrebno uplatiti ukoliko se planira dati obvezujuća ponuda.

 

OTP banka d.d. će od pet (5) ponuđača, koji su dostavili najviše indikativne ponude te potpisanu i ovjerenu Izjavu o povjerljivosti i Informacije o prikupljanju podataka, zatražiti obvezujuće ponude.  

 

Da bi obvezujuća ponuda bila važeća potrebno je uplatiti iznos od 66.000,00 (šezdesetšesttisuća) EUR kao jamčevinu za ozbiljnost ponude na račun OTP banke d.d. koji iznos će im se uračunati u cijenu ukoliko budu izabrani Kupac ili će im se vratiti ukoliko njihova ponuda ne bude prihvaćena od strane komisije.

 

Iznos je potrebno uplatiti na račun OTP banke d.d. broj: HR5324070001024070003, model: 17, poziv na broj: 500412691009, s opisom plaćanja „Jamčevina za kupnju nekretnine“.

 

Ukoliko obvezujuće ponude budu približne ili izjednačene svi ponuđači obvezujućih ponuda dobit će priliku dostaviti dodatnu povoljniju ponudu. U tom slučaju, od strane OTP banke d.d. dobit će daljnje upute o postupanju.

 

Konačnu Odluku o prihvaćanju ponude donijet će komisija u razumnom roku uz potpuno diskrecijsko pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponuđene uvjete i bez obveze financijske naknade te ne preuzima obvezu da će ovaj postupak Javnog poziva za prikupljanje ponuda rezultirati poslovnom transakcijom s jednom ili više strana, a za isto OTP banka d.d. nije dužna dostaviti razloge za svoju odluku. OTP banka d.d. zadržava pravo promijeniti ili otkazati ovaj poziv za prikupljanje ponuda u bilo koje vrijeme i bez davanja obrazloženja te nema nikakvu obvezu prema ponuđaču koji je dostavio ponudu.

 

Ukoliko ponuda najboljeg ponuđača bude prihvaćena, a on ipak odustane, OTP banka d.d. će zadržati navedeni iznos jamčevine.

 

Nakon prihvaćanja ponude OTP banka d.d. će najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana ponuditi Kupcu sklapanje Kupoprodajnog ugovora koji je dužan sklopiti u roku od 8 (osam) dana otkada primi ponudu ugovora.

 

 

 

III. NAPOMENE

 

-        Sve ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s dokazima i dokumentacijom prema ovom Pozivu na adresu OTP banka  d.d., Odjel za ugovaranje nabave, Domovinskog rata 61, 21000 Split. Ispod adrese na prednjoj strani omotnice pošiljke (kuverte) obvezno navesti:

„Ne otvarati – ponuda za kupnju nekretnine“

-        Sve informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti i u OTP banci d.d. na telefon +385 (0) 72 20 4008 u vremenu od 09:00 do 16:00 h svakim radnim danom.