Javni poziv za prikupljanje ponuda

Na temelju Zaključka o prodaji Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku od 03.11.2022 (poslovni broj: Ovr-137/2021), te Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 22.02.2023. od strane Financijske agencije (poslovni broj: Ovr-137/2021)

 

 

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

 

 

                                                                                              OGLAŠAVA             

prodaju nekretnine

 

 

 

  1. Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok, oznake čkbr. 405/26, ZU 1717, KO Vrtnjakovec, u naravi kuća i dvorište površine 468 m2, na adresi Donje Vino 1C Krapinske Toplice.

 

  1. Ukupna utvrđena cijena iznosi 186.358,51 EUR / 1.404.118,19 kn, a na drugoj elektronskoj javnoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 111.815,11 EUR / 842.470,95 kn.

 

  1. Nekretnine iz točke I. oglasa bit će prodane na elektronskoj javnoj dražbi, a nadmetanje će trajati od 03.05.2023.g. s početkom u 09:00:00 sati do 17.05.2023.g. u 08:59:59 sati.

 

  1. Jamčevina mora biti zaprimljena na računu Financijske agencije najkasnije 24.04.2023. godine, a detalji o uplati jamčevine kao i ostale detaljne informacije o prodaji  nekretnine iz točke I. oglasa nalaze se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 22.02.2023. pod brojem Ovr-137/2021 na Internet stranicama FINA-e - http://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna

 

  1. Informacije u svezi nekretnine koja je predmet prodaje, mogu se dobiti na mobitel 091/494-1102.