Izmjene Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA

Uprava banke usvojila je izmjene Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA koji stupaju na snagu 12. prosinca 2020. godine.

Novi opći uvjeti dostupni su ovdje.