Izmjena Općih uvjeta obavljanja platnih usluga za fizičke osobe

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete obavljanja platnih usluga za fizičke osobe koji stupaju na snagu 5. lipnja 2017. godine za novu platnu uslugu SEPA izravno terećenje, odnosno 20. srpnja 2017. godine za preostale platne usluge OTP banke.

Sažetak izmjena predmetnih Općih uvjeta možete pronaći ovdje.