Izmjena naknade za otkup efektivne valute od fizičkih osoba

Uprava Banke usvojila je odluku o izmjeni naknade za otkup efektivne valute od fizičkih osoba.

Nova naknada biti će na snazi od 20. lipnja 2019. godine i iznositi će 25 kn po transakciji. Naknada se ne odnosi na klijente Banke s deviznim računima.

Nova Odluka o naknadama s primjenom od 20. lipnja 2019. godine.