Izmjena naknade za izvršenje usluge po SEPA izravnom terećenju

Uprava OTP banke usvojila je odluku o povećanju naknade za izvršenje usluge po SEPA izravnom terećenju koja će iznositi 2 kune po transakciji.

Nove Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva se primjenjuju od 16. kolovoza 2019. godine.