Informacije o obradi podataka

Potvrđujem da me je OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu Banka) prije prikupljanja osobnih podataka navedenih u ovom obrascu, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, upoznala sa sljedećim:

 • da sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa Banka prikuplja i obrađuje u svrhu kontaktiranja radi informiranja o uvjetima posebne ponude gotovinskih kredita OTP banke d.d. u suradnji s PEVEX d.d. Davanje ovih podataka obavezno je za korištenje isključivo u ovu svrhu, te u slučaju uskrate ista neće biti pružena.
 • Banka će Vaše podatke čuvati dok se ne realizira svrha obrade podataka, a najduže dva mjeseca od Vaše prijave putem kontakt forme.

 

Također, u nastavku Vam Banka pruža slijedeće informacije o obradi Vaših osobnih podataka:

 • Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Banka sa slijedećim kontakt podacima: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, tel. 0800 21 00 21, adresa elektroničke pošte: info@otpbanka.hr  
 • Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu osobnih podataka, Domovinskog rata 61, 21000 Split, e-mail adresa: zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr
 • Imate pravo od Banke zatražiti pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se Vaši osobni podaci obrađuju. Ostvarenje zahtjeva za pristup podacima ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih;
 • Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka. Također, imate pravo i na dopunu osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave, kao i da će Banka poduzeti mjere koje se od nje razumno mogu očekivati da provjeri točnost podataka i ispravi ih;
 • Imate pravo na brisanje osobnih podataka ukoliko je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
  • podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  • ukoliko povučete privolu na kojoj se obrada temelji;
  • ukoliko uložite prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Banke ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama, te na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom; U prvom slučaju neće doći do brisanja podataka ukoliko su legitimni interesi Banke jači od interesa, prava i sloboda ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  • osobni podaci su nezakonito obrađeni;
  • osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravnih obveza temeljem drugi pravnih propisa.
 • Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, pod slijedećim uvjetima:
  • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Banci omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  • Banka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • Uložili ste prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa, uključujući izradu profila koja se temelju na tim podacima očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Banke razloge ispitanika. Banka će Vas obavijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.
 • Imate pravo na prenosivost svojih osobnih podataka. To znači da na Vaš zahtjev Banka može dati osobne podatke u strukturiranom, te uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih imate pravo prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da se obrada podataka temelji na privoli ili ukoliko je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te ukoliko se obrada provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome, ukoliko je to tehnički izvedivo.
 • Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uputiti prigovor na obradu podataka kada se oni obrađuju na temelju legitimnog interesa Banke ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama. U tom slučaju Banka više ne smije obrađivati osobne podatke osim dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom, u kojem slučaju Banka više ne smije obrađivati podatke u te svrhe.
 • Imate pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 

Ostale informacije o obradi Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), navedene su u Politici o zaštiti podataka koja se nalazi ovdje. Prihvaćanjem ove Izjave potvrđujem da sam upoznat sa mojim pravima u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka kako je navedeno u ovom dokumentu i Politici zaštite osobnih podatka OTP banke d.d. koja je dostupna na internetskoj stranici i u poslovnicama Banke, da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni, ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti, te preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam prihvaćanjem ovog dokumenta stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj. obradu) istog.